Brugerbetingelser for Den Hvide Ring
Sidst opdateret 4. juli 2019.

Den Hvide Ring er en interaktiv roman (efterfølgende kaldet "produktet"), der udgives af Northern Lights Studio IVS (efterfølgende kaldet "NLS"). NLS er et selskab, der er stiftet af forfatter Rune Albjerg Andersen med det formål at udvikle, udgive og servicere produktet og andre efterfølgende produkter. Dette dokument beskriver betingelserne, hvorunder produktet udbydes til brugerne (efterfølgende kaldet "du" eller "brugeren"), herunder privatlivspolitikken jf. kravene i databeskyttelsesforordningen.

1. Alder
For at bruge produktet skal du være fyldt 18 år. Ved at anvende det, bekræfter du, at du er over aldersgrænsen.
2. Brugerprofil
Produktet udbydes i form af en app. Når du anvender appen, oprettes en profil til dig. Profilen har tilknyttet relevante data om dig, herunder hvordan din personlige udgave af historien ser ud, dvs. de valg du har truffet i historien, der har formet historien til den udgave, du læser. Disse data gemmes i skyen, hvilket vil sige på servere på internettet. Det gøres for at give dig den bedst mulige oplevelse af produktet, sådan at du f.eks. både kan læse på din mobil og din tablet (synkronisering mellem mobile enheder), og så du kan fortsætte læsningen af bogen, hvis du skifter mobiltelefon mellem læsningen af de forskellige bind i historien.
3. Samtykke
Når du anvender produktet, samtykker du til betingelserne i dette dokument. Tilsvarende samtykker du til nedenstående privatlivspolitik, når du trykker "Accepter" i den popup meddelelse, der kommer på www.denhvidering.dk.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NLS via appens kontaktfunktion eller via kontaktformularen på www.denhvidering.dk. Når du trækker dit samtykke tilbage, så slettes din profil og alle tilknyttede personoplysninger, hvorved produktet ikke længere kan anvendes via profilen.
4. Ophavsret
Produktet i form af nærværende app er copyright © 2019 Northern Lights Studio IVS. Ophavsretten til Den Hvide Ring tilfalder i alle andre sammenhænge forfatter Rune Albjerg Andersen. Du må ikke kopiere eller offentliggøre noget af produktets tekst uden skriftlig tilladelse fra NLS.
5. Fiktion
Produktet er fiktion og alt, hvad der forekommer i historien, er fiktivt og opdigtet. Eventuelle sammenfald med virkelige personer og begivenheder er tilfældige og utilsigtede.

I de situationer, hvor der anvendes entiteter fra den virkelige verden (offentlige personer, organisationer, bygninger, adresser, begreber og andet), så kan der i større eller mindre grad være tale om tildigtninger og fiktive forhold, hvorved entiteter baseret på den virkelige verden, ikke kan forventes at stemme overens med den virkelige verden.
6. Internetforbindelse
Du kan læse bogen offline, dvs. uden forbindelse til internettet, såfremt bogen kun installeres på én mobil enhed. Installerer du på mere end én enhed, f.eks. både på din mobil og tablet, så skal du have forbindelse til internettet, mens du læser. Det er nødvendigt, fordi læsningen så skal synkroniseres mellem dine forskellige enheder, hvilket foregår via internettet. Læser du offline, skal du stadig have forbindelse til internettet, når du træffer et valg i historien. Efter du har truffet et valg, kan du koble dig fra internettet igen.
7. Privatlivspolitik
NLS går meget op i at forstå brugerne og deres oplevelse af produktet, sådan at brugsoplevelsen kan forbedres derudfra. Af den grund indsamler og behandler NLS data om brugerne og deres anvendelse af produktet og www.denhvidering.dk, sådan at brugsmønstre kan kortlægges, og produktet kan optimeres herefter. Nedenfor kan du læse, hvilke personoplysninger der indsamles om dig, hvordan disse behandles, og hvad formålet med behandlingen er, jf. kravene i databeskyttelsesforordningen.

NLS tager privatlivsbeskyttelse meget alvorligt, hvorfor oplysningerne kun videregives til tredjepart, når det er absolut nødvendigt, hvilket inkluderer de udbydere af cloud computing service,som NLS anvender for at gøre produktet tilgængeligt for brugerne. Yderligere anvendes høje standarder for IT sikkerheden for at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personoplysningerne.

NLS indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

- E-mail adresse. Bruges til at oprette profilen og fungerer som profilens ID. Bruges også til at give svar på beskeder, som du sender til NLS via appens kontaktfunktion, og ved særlige lejligheder til at sende relevante mails til dig, f.eks. når et nyt bind i historien udgives.

- Referrer. Angiver, hvordan du fandt appen. Om det f.eks. var via en Google søgning, en annonce eller fra en profil på et socialt medie. Bruges til at dokumentere, hvordan brugerne finder produktet, herunder personen der refererede dem, hvilket er relevant for at lave en målrettet markedsføringsindsats.

- Data om de mobile enheder, hvorpå appen er installeret. Inkluderer typenavn for enheden, styresystemsversion, skærmoplysninger, IP adresse, landekode, samt om MobilePay appen er installeret. Bruges til at lave statistik med det formål at kunne optimere appen til brugernes hard- og software og til at identificere og løse problemer, der kan henføres til specifik hard- og software. IP adressen er nødvendig for at sikre mod misbrug.

- Brugsdata. Inkluderer læseindstillinger, om der deles på sociale medier, og hvordan bogen læses. Bruges til at identificere brugsmønstre, sådan at den videre udvikling af produktet kan optimeres derefter.

- Twitter. Hvis du vælger at følge forfatteren på Twitter, så registreres dit Twitter brugernavn med det formål at lave statistik og analyser.

- Køb. Hvis du vælger at købe et coverbillede, så gemmes data om dette for at kunne udarbejde regnskab for NLS, samt for at kunne dokumentere kundetransaktioner efterfølgende. Hvis billedet er signeret til dig, gemmes det opgivne navn til billedet sammen med transaktionen.
8. Ansvar og skadesløsholdelse
Du accepterer, at produktet i kortere perioder kan være utilgængeligt, som følge af opdateringer eller tekniske nedbrud.

Såfremt du lider tab eller kommer til skade som følge af anvendelse af produktet eller som følge af andres uautoriserede adgang til produktets data, enten lokalt på din mobile enhed, på NLS' udstyr eller i transmissionen derimellem, så kan NLS ikke holdes ansvarlig derfor og har ikke noget erstatningsansvar. Det samme gælder for tab af data, hvor NLS ikke kan holdes ansvarlig og ikke har noget erstatningsansvar.
9. Ændringer
NLS forbeholder sig retten til at ændre i produktets indhold og funktionalitet. Det anbefales, at du holder appen opdateret med nyeste udgave.

NLS forbeholder sig retten til at ændre i brugerbetingelserne. De aktuelle brugerbetingelser kan til enhver tid læses via appens menu eller via www.denhvidering.dk.
10. Lovgivning
Brugen af produktet er underlagt dansk lov og evt. tvister skal løses ved de danske domstole og klageinstanser.
Tvister vedrørende indgåede handler kan indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
11. Anvendelse af materiale med ophavsret
I kapitel 1 af produktet er bragt et tekstuddrag fra sangen "10 små cyklister" af Th. L. Mortensen med tilladelse fra forfatterens arving.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Apple, Apple logoet, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
11.1 Fonte
Følgende fonte er anvendt (med licensinformation på engelsk):

Roboto. Copyright © 2012 Google Inc.Licensed under the Apache License, Version 2.0.

Vollkorn. Copyright © 2013–2017, Friedrich Althausen (http://friedrichalthausen.de). All rights reserved.This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Merriweather. Copyright © 2016 The Merriweather Project Authors (https://github.com/EbenSorkin/Merriweather), with Reserved Font Name "Merriweather".This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Merriweather Sans. Copyright © 2013-2016, Sorkin Type Co (www.sorkintype.com) with Reserved Font Name "Merriweather". Merriweather is a trademark of Sorkin Type Co.This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Libre Baskerville. Copyright © 2012, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright © 2012, Rodrigo Fuenzalida (www.rfuenzalida.com|hello@rfuenzalida.com), with Reserved Font Name Libre Baskerville.This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Droid Serif. Copyright © 2017 Google Android.Licensed under the Apache License, Version 2.0.

Sorts Mill Goudy. Copyright © 2010, Barry Schwartz (chemoelectric@chemoelectric.org).This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Noto Sans. Copyright © 2012 Google Inc. All Rights Reserved.This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

Crimson Text. Copyright © 2010 Sebastian Kosch (sebastian@aldusleaf.org), with Reserved Font Name “Crimson Text”. This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
11.2 Ikoner
Følgende ikoner er anvendt (med licensinformation på engelsk):

Material Design icons by Google are licensed under the Apache License, Version 2.0.

Icons made by Icon Works, Minh Hoang, Google, DinosoftLabs, Chris Veigt, Freepik, Iconnice, Cole Bemis, Those Icons, Yannick, Smashicons, Bogdan Rosu and Lucy G from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY.
11.3 Tekst breakers
Tekst breakers er designede af freepik.com.
11.4 Software
OkHttp library er anvendt. Copyright © 2016 Square, Inc. under Apache License, Version 2.0.
12. Kontaktinformationer
Northern Lights Studio IVS
Korsgade 27, st. th.
9000 Aalborg
CVR-nr.: 39 84 67 05
Kontaktformular: www.denhvidering.dk/contact
13. Handelsbetingelser
I det følgende beskrives betingelserne, hvorunder du køber coverbilleder.
13.1 Levering
Billeder der købes i appen sendes ud til dig på den e-mail adresse, som du angiver ved bestillingen. Hvis billedet ikke skal signeres, sendes det til dig i samme øjeblik, du bestiller billedet. Hvis det skal signeres, sendes det normalt inden for 2 hverdag - i sjældne tilfælde kan der gå op til en uge.
13.2 Betaling
Betaling sker via MobilePay appen. Hvis du ikke har den installeret, bliver du guidet til at installere appen, når du skal betale. Købsbeløbet trækkes på din konto på bestillingstidspunktet, da billeder uden signatur leveres på dette tidspunkt, ligesom fremstillingsprocessen for signerede billeder påbegyndes her.
13.3 Afbestilling
Hvis du ønsker at afbestille en ordre inden den leveres, så kontakter du NLS ved at svare på bestillingsmailen og skriver, at du ønsker at afbestille ordren. Så refunderes det betalte beløb.
13.4 Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du køber billeder. Fortrydelsesretten gælder, fra du modtager billedet. Hvis du vil fortryde købet, skal du slette det modtagne billede og svare på leveringsmailen, at du har fortrudt købet. Når du gør det, refunderes det betalte beløb.
13.5 Reklamation
Hvis du opdager en fejl på et købt billede, kontakter du NLS ved at svare på leveringsmailen eller ved at anvende appens kontaktfunktion. Reglerne vedrørende reklamation er fastsat i købeloven.